NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY W TRAKCIE OPRACOWYWANIA BIZNESPLANU DLA INICJATYW SPOŁECZNYCH – CZĘŚĆ 2

Poniżej przedstawiam drugą część zestawienia najpopularniejszych problemów lub błędów pojawiających się na etapie opracowywania biznesplanu. Przypominam, że zestawienie ma charakter subiektywny i przede wszystkim dotyczy tych kwestii, które się zmaterializowały i stanowiły problem dla aplikujących o wsparcie danego przedsięwzięcia. NAJWAŻNIEJSZE

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY W TRAKCIE OPRACOWYWANIA BIZNESPLANU DLA INICJATYW SPOŁECZNYCH – CZĘŚĆ 1

Mija rok od ogłoszenia pierwszego naboru na biznesplany dotyczące inicjatyw społecznych realizowanych w formie przedsiębiorstw społecznych. Obecnie trwa czwarty. Wobec powyższego postarałem zebrać się najczęściej pojawiające się błędy w trakcie ich opracowywania wzbogacone innymi doświadczeniami własnymi. Zestawienie ma charakter subiektywny

Facebook
Accessibility