Wycena wkładu własnego w postaci nieodpłatnej pracy wolontariusza w projektach

Wiele organizacji zastanawia się, w jaki sposób wycenić wartość pracy wolontariuszy, który można wykazać w budżecie różnych wniosków o dofinansowanie projektów jako wkład własny niefinansowy. Proponuję, jako dającą pewność prawidłowości, zastosować metodologię regulującą wycenianie wkładu własnego w projektach współfinansowanych z

Zobacz, co się nam udało! – Podsumowanie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie w 2017 roku.

W 2017 roku na terenie trzech powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego prowadziliśmy intensywne prace nad rozwojem ekonomii społecznej. Nasze sukcesy! Utworzenie 2 fundacji i 2 spółdzielni socjalnych: Fundacja im. Szymona Szczepańskiego w Chojnicach, która pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom.

Czy wiesz wszystko o obowiązkach fundacji? – informacja o obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 ze zm.) – dalej zwaną „Ustawą” niektóre podmioty są zobowiązane do wprowadzenia w ramach swojej struktury wewnętrznej

Facebook
Accessibility