Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaprasza na warsztaty, których tematem będzie Prawo spadkowe.
Warsztaty odbędą się w Ośrodku Wsparcia Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Okonku przy ul. Spokojnej 1, 24 maja 2022 r. Start o godzinie 10:30. Warsztaty poprowadzi adwokat Alicja Mendyk. Spotkanie skierowane do osób 60+. Wstęp wolny.
 
 
Zadanie publiczne, polegające na prowadzeniu punktu nr 2 przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku zlokalizowanego na terenie powiatu złotowskiego w lokalach: Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce, Klubu Senior + w Zakrzewie oraz punktu nr 2 zlokalizowanego na terenie powiatu złotowskiego w lokalach: Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu i️ Urzędu Miejskiego w Okonku na zasadach, o których mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Złotowie.
 
Bezpłatne warsztaty z prawa spadkowego dla mieszkańców powiatu złotowskiego
Facebook