Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w podmiotach ekonomii społecznej”. W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu oraz osoby fizyczne  z perspektywą zakładania przedsiębiorstw społecznych i/lub podejmowania zatrudniania w tych przedsiębiorstwach.

Szkolenie odbędzie się 20 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie (sala nr 1)
oraz 24 lipca 2017 r. w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Chojnicach (sala szkoleniowa  w budynku gdzie znajduje się Eksperymentarium- wejście od frontu Centrum Edukacyjno Wdożeniowego). Początek szkolenia godz.9:00 (program w załączniku – Program – ON_OWES )

Organizator : Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie
Zgłoszenia dotyczące organizacji szkolenia w Kościerzynie przyjmuje do dnia 18 lipca 2017 r. konsultant ds. ekonomii społecznej Ewa Filipska
e-mail: e.filipska@stowdeb.pl, numer telefonu 882-064-293

Zgłoszenia dotyczące organizacji szkolenia w Chojnicach przyjmuje do dnia 21 lipca 2017 r. konsultant ds. ekonomii społecznej Dominika Wegner
e-mail: d.wegner@stowdeb.pl, numer telefonu 882-063-071

Bezpłatne szkolenie_Kościerzyna/Chojnice
Facebook
Ułatwienia