Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego serdecznie zaprasza na szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków Kół Gospodyń Wiejskich, pracowników samorządowych i osoby zainteresowane zmianami obowiązującymi od 1 marca 2019 r.

DATA: 28.11.2019 r. (czwartek)

GODZNA: 10:00

MIEJSCE: Punkt terenowy COP w Człuchowie, os. Wazów 1 (budynek Biblioteki Pedagogicznej- niski parter)

W programie:

Nowe druki/wzory ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym:
– omówione zostaną nowe zasady, których jedną z ważniejszych i mogących mieć duży wpływ na działania zarówno samorządu jak i NGO jest „rozliczanie za rezultaty”;
–  wyjaśnimy zasady angażowania wkładu rzeczowego i osobowego do projektu;
–  objaśnimy zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/ kategoriami kosztorysu;
–  przybliżone zostaną możliwe trudności związane z nowym rozporządzeniem – z punktu widzenia JST i NGO.
– dowiedzą się Państwo również o planowanych, kolejnych zmianach we wzorach ofert- które wejdą w życie już w roku 2020.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Jankowskidoradca, animator w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie w projekcie OWIES Elbląg, doradca, animator w Centrum Organizacji Pozarządowych, autor i koordynator wielu projektów, przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, wiceprzewodniczący Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Iławskiego.

Ukończył szkoły: animatorów społecznych ESWIP oraz animatorów społecznych Ekonomii Społecznej – FISE.

Ekspert ds. ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Od kilkunastu lat prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Iławskim, pracuje również na rzecz lokalnych samorządów wspierając je w dobrej współpracy z NGO.

Wieloletni koordynator, doradca programów: dotacyjnych Działaj Lokalnie i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Pasją jest działalność w sektorze obywatelskim, co zostało szczęśliwie powiązane z pracą zawodową.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie  drogą telefoniczną pod numerem tel. 882 063 071 lub  mailowo: d.wegner@stowdeb.pl. Rekrutacje prowadzimy do poniedziałku 25.11.2019 r. do godz. 15.00.

Bezpłatne szkolenie- ,,Nowe wzory ofert na realizacje zadań publicznych dla NGO”
Facebook
Accessibility