Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich zamierzające założyć organizację pozarządową do udziału w szkoleniu pt.  ?Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dnia 26-28 listopada 2013r. w Restauracji ?Nad Jeziorem?, ul. Szczecińska 13, 77-300 Człuchów.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich zamierzające założyć organizację pozarządową do udziału w szkoleniu pt.  ?Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dnia 26-28 listopada 2013r. w Restauracji ?Nad Jeziorem?, ul. Szczecińska 13, 77-300 Człuchów.

Celem szkolenia jest:

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.
  • Przybliżenie zagadnień dotyczących budżetowania projektów i organizacji.
  • Zapoznanie z zasadami polityki rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zakładowego planu kont.
  • Przedstawienie zasad sprawozdawczości oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
  • Nabycie praktycznych umiejętności na temat zarządzania finansami (budżetowanie, dokumentowanie wydatków, sprawozdawczość).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego  telefonicznie fax: (59) 83-35-750 lub e-mailowo: ewelina.kowalczyk@ds.org.pl

Proszę osoby zainteresowane o potwierdzenie zgłoszenia.

Do pobrania:

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu ?Dobry start ? Centra wspierania    i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich?, w ramach którego przy Stowarzyszeniu ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? utworzone zostało Regionalne Centrum Informacji i wspierania organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich.

Bezpłatne szkolenie ?Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”
Facebook
Accessibility