Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaprasza seniorów z terenu miasta i gminy Debrzno do udziału w cyklu spotkań warsztatowych:

  • „Senior bezpieczny w sieci”
  • „Bezpieczny dom seniora”
  • „Senior odporny na manipulację”
  • „Leki i używki w życiu seniora”.

Spotkania mają na celu wyposażenie osób starszych w  wiedzę i umiejętności niezbędne dla bezpiecznego ich funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie. Dla uczestników projektu organizatorzy przewidzieli liczne atrakcje i nagrody. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane od październik do grudnia 2021r., a liczba uczestników projektu jest  ograniczona.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz na stronie internetowej www.stowdeb.pl.

Zgłoszenia  przyjmowane są w sekretariacie Stowarzyszenia od dnia 21.10.2021 do dnia 29.10.2021r.

KONTAKT:

ul. Ogrodowa 26

77-310 Debrzno

Tel. 59 83 35 750

Serdecznie zapraszamy.

 

 

DZIAŁANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DEBRZNIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 

BEPIECZNY SENIOR
Facebook
Accessibility