Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Aktualne narzędzia ekonomizacji III sektora”, która odbędzie się 24 maja 2019 r. o godzinie 11:00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach (ul. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice).

Organizatorem konferencji jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Powiat Chojnicki, który wraz z Miastem Chojnice oraz Gminą Chojnice są Współorganizatorami spotkania.

Zapraszamy przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych (NGO), podmiotów ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych tematyką NGO i ekonomii społecznej.

Ekonomizacja jest drogą do zdobycia stabilności finansowej organizacji pozarządowych i uniezależnienia się od administracji państwowej i sponsorów. Daje też możliwość organizacjom poszerzania swoich działań i jest szansą na ich trwałość. Dlatego też zachęcamy do uczestnictwa w naszym spotkaniu i zdobycia lub poszerzenia wiedzy nt. narzędzi ekonomizacji organizacji pozarządowych.

Skierowaliśmy zaproszenia do p. Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
p. Wojciecha Kaczmarczyka Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, p. Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego i innych przedstawicieli Władz Samorządowych. Łącznie przewidujemy udział 70 osób, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji:

 • zaprezentujemy wyniki badań w zakresie charakterystyki organizacji pozarządowych z woj. pomorskiego,
 • przedstawimy Państwu dostępne i bezpłatne narzędzia wspierania organizacji pozarządowych,
 • pokażemy dobre praktyki dotyczące ekonomizacji III sektora na przykładzie organizacji pozarządowych z subregionu południowego województwa pomorskiego,
 • porozmawiamy wspólnie o potrzebie wspierania organizacji pozarządowych oraz  m.in. chojnickich doświadczeń współpracy z III sektorem i nowych możliwości w tym zakresie,
 • po części merytorycznej spotkania dla wszystkich uczestników konferencji przewidujemy catering obiadowy.

Szczegółowy program konferencji:

1015-1100    Rejestracja uczestników konferencji i kawa na dobry początek dnia

1100-1115    Przywitanie uczestników konferencji:

Zdzisława Hołubowska – Prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

– Marcin Fuchs – Dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

– Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku

– Marek Szczepański –  Starosta Chojnicki

– Arseniusz Finster – Burmistrz Miasta Chojnice

– Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice

1115-1135     Charakterystyka organizacji pozarządowych w woj. pomorskimAgata Chrul, kierownik Referatu ds. współpracy z NGO woj. pomorskiego

1135-1220   Dostępne narzędzia wsparcia dla NGO:

 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego– Michał Łużak Główny Specjalista Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 • Centra Organizacji Pozarządowych – Piotr Stec Prezes Zarządu Fundacji M.A.P.A. Obywatelska
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie – Katarzyna Dudzic kierownik OWES

1220-1230   Przerwa kawowa

1230-1315     Ekonomizacja III sektora – dobre praktyki:

 • Fundacja „Sprawni Inaczej” – Karolina Mikołajewska-Boszka- Wiceprezes Zarządu, kierownik WTZ w Kościerzynie
 • Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „MÒRÉNKA” – Grażyna Wera-Malatyńska Prezes Zarządu
 • Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – Jacek Janusz Zastępca Prezesa

1315-1355    Debata nt. ekonomizacji III sektora – Czy warto wspierać NGO?

W debacie wezmą udział zaproszeni goście, w tym praktycy i eksperci z III sektora. Moderator dyskusji: Katarzyna Dudzic- kierownik OWES 

1355-1400    Podsumowanie i zakończenie konferencji – Ewa Filipska i Jacek Janusz 

1400            Przerwa cateringowa: lunch

 

Moderator konferencji: Ewa Filipska – konsultant ds.  ekonomii społecznej, animatorka OWES Debrzno

 

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konferencji do dnia 21.05.2019r.

telefonicznie, mailowo lub osobiście:

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Człuchowie, os. Wazów 1, tel. 882 063 071, e-mail: d.wegner@stowdeb.pl
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30b, tel. 882 064 279, e-mail: k.berezowska@stowdeb.pl
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a, tel. 882 064 293, e-mail: e.filipska@stowdeb.pl

 

„Aktualne narzędzia ekonomizacji III sektora” – konferencja w Chojnicach
Facebook
Accessibility