MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W DEBRZNIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lutego 2019 r. w godzinach 12.00 – 14.30, w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” przy ul. Ogrodowej 26 w Debrznie będzie miał miejsce dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:
➢ instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki),
➢ dofinansowanie do przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym
➢ kursy i szkolenia dla pracowników MŚP,
➢ Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i inne…

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.
_______________________________________________________________________________

Mobilny Punkt Informacyjny przygotowany zostanie przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach
we współpracy 
z Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DEBRZNIE_06.02.2019 r.
Facebook
Accessibility