Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie informuje, że w dniu 28 listopada 2018r.o godzinie 10:00  w Kościerzynie (Sala Szopińskiego – nad kinem Remus, ul. 3 Maja 9) odbędą się  II Targi Ekonomii Społecznej. Tematem przewodnim będzie „Ekonomia społeczna  w rewitalizacji”. Naszymi gośćmi będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Kościerzyna.

Ekonomia społeczna jest ważnym elementem w procesie rewitalizacji. Swoimi działaniami przyczynia się do aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie. Oferta naszego Ośrodka skierowana jest właśnie na pomaganie osobom wykluczonym poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy i poprawienie jakości ich życia. Podczas targów zaprezentujemy Państwu podmioty ekonomii społecznej z terenu naszego działania, tj. z powiatów: kościerskiego, chojnickiego i człuchowskiego. Mamy nadzieję, że Państwa zainteresowanie i udział w naszym wydarzeniu wpłynie na wzajemną wymianę wiedzy dotyczącej problematyki osób wykluczonych, a co za tym idzie – na realne sposoby pomocy.

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

osoba do kontaktu w sprawie Targów: Ewa Filipska – animator OWES i konsultant ds. ekonomii społecznej, tel. 882 064 293

Poniżej przedstawiamy wstępny program Targów.

09:30-10:00  Rejestracja uczestników
10:00-10:20  Powitanie uczestników
10:20- 10:50  Przedstawienie wystawców
10:50- 11:20  „Rewitalizacja Osiedla Tysiąclecia-Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny”  – Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna
11:20- 11:40 „Działania Samorządu Województwa Pomorskiego wspierające rozwój pomorskich organizacji pozarządowych”Agata Chrul – Kierownik Referatu Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
11:40-12:00 „Podmioty zatrudnienia socjalnego jako modelowy system wsparcia”Justyna Rozbicka-Stanisławska – członek Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnicząca Pomorskiego Konwentu CIS KIS, Dyrektor CIS Gdańsk
12:00-12:30 Poczęstunek
12:30 – 13:00 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ?
13:00 – 14:00 Debata: „Ekonomia społeczna w rewitalizacji”moderator Katarzyna Dudzic Kierownik OWES Debrzno

 

 

Zapraszamy na II Targi Ekonomii Społecznej – 28.11.2018r. Kościerzyna
Facebook
Accessibility