Ośrodek Wsparci Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza  nabór wniosków:

o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi   wymaganymi dokumentami.

Termin naboru: 01.10.2018r. – 22.10.2018r. (do godz. 14.00)

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej.
———————————————————————————————————————————–
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO:

GRUPY INICJATYWNE: check lista GI
ISTNIEJĄCE PS: check lista istniejący PS
PES PRZEKSZTAŁCAJĄCE SIĘ W PS: check lista zmiana z PES na PS

———————————————————————————————
Niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod linkiem:

Dokumenty projektowe

Aktualizacji wymagają jeszcze załączniki:
– Regulamin przyznawania środków finansowych.

*W przypadku omówienia zmian dotyczących powyższej dokumentacji, która nie została jeszcze zaktualizowana względem zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dot. realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, obowiązujących od 9 stycznia br, należy kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem OWES.

Nabór na BIZNESPLANY- w ramach Ścieżki PS- runda V – 28.09.2018 r.
Facebook
Ułatwienia