Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” realizuje projekt pn. „Wspólna Sprawa – Twój sukces”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

40.000zł na własny biznes
Facebook
Accessibility