Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Iluminacja Zespołu Murów Miejskich w Debrznie poprzez budowę linii kablowej-oświetlenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 18 reflektorów LED, które oświetlą mury.

Iluminacja Murów Miejskich wpłynie znacząco na zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru, a także na zachowanie i zabezpieczenie cennego dobra historycznego i kulturowego.

Oświetlone, zabytkowe  Mury, ze względu na usytuowanie tuż przy obwodnicy Debrzna, dzięki przeprowadzonym działaniom,  staną się wizytówką naszej miejscowości.

Projekt realizowany jest przy wsparciu doradczym i merytorycznym Miasta i Gminy Debrzno,a zakończenie realizacji przewidziano na 30 listopada 2017r.

 

Stowarzyszenie „NRRMiGD” przystępuje do realizacji nowego projektu inwestycyjnego – sprawdź to!
Facebook
Accessibility