Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Program Wsparcia Doraźnego jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Współdziałanie sektora pozarządowego z sektorem publicznym jest szczególnie potrzebne w obecnej sytuacji zdezorganizowania życia społecznego i gospodarczego, wywołanego epidemią COVID-19. Jednocześnie, większość organizacji pozarządowych nie posiada żadnych rezerw finansowych, które pomogłyby im przetrwać tę sytuację – mówi Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. – Dlatego uruchamiamy program, którego celem jest finansowe wsparcie organizacji poszkodowanych w wyniku epidemii.

Program COVID-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii.

– Pomoc finansowa udzielana będzie na pokrycie tych wydatków lub części wydatków, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł – mówi Weronika Najda, Zastępca Dyrektora NIW-CRSO. – Uprościliśmy procedury przyznawania dotacji, wnioski będziemy rozpatrywać na bieżąco. Mamy świadomość, jak wiele zależy od sprawnej dystrybucji środków z programu.

W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 maja.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Organizacje mogą otrzymać dotację w ramach dwóch Priorytetów:

PRIORYTET 1

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE:

Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;

PRIORYTET 2

BEZPIECZEŃSTWO NGO:

  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
  2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
  3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  4. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w Ogłoszeniu o naborze.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę programu: http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/10-milionow-zlotych-na-wsparcie-iii-sektora-program-covid-19

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19
Facebook
Accessibility