Biuro Porad Obywatelskich (BPO) w Debrznie obchodzi w tym roku Jubileusz 10-lecia swojego istnienia i działalności. 30 lipca 2001 roku Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? podpisało ze Związkiem Stowarzyszeń Biur Porad Obywatelskich w Warszawie porozumienie dotyczące prowadzenia w Debrznie BPO, natomiast 15 października 2001 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Biura dla klientów. Pierwszego klienta ? mężczyznę przyjęliśmy już dwa dni później ? 17 października 2001 roku.

Z upływem lat historia debrzneńskiego Biura przybrała na objętości? Na początku funkcjonowało tylko BPO w Debrznie. W miarę zdobywania doświadczenia, wzrostu zapotrzebowania na poradnictwo obywatelskie oraz pozyskiwania środków finansowych na tę działalność  tworzone były Punkty Poradnictwa Obywatelskiego w terenie dla mieszkańców powiatów człuchowskiego, sępoleńskiego i złotowskiego oraz osadzonych w Zakładach Karnych. Na chwilę obecną dzięki realizacji projektu: ?Skorzystaj z porady ? rozwiąż swój problem!? dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działamy na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Prócz BPO w Debrznie funkcjonuje 6 Punktów w terenie: Człuchowie, Sępólnie Krajeńskim, Czarnem i 3 Zakładach Karnych: w Szczecinku, Koronowie oraz Czarnem.

Jubileusz 10-lecia to doskonały moment, aby zatrzymać się na chwilę?, spojrzeć wstecz, przypomnieć to co było ? wskazać na osiągnięcia, jak i –  a może przede wszystkim problemy, z jakimi dane nam było się zmierzyć, po to by wyciągnąć odpowiednie wnioski i podążając dalej unikać ich.

Konferencja promująca ideę poradnictwa obywatelskiego i podsumowująca działalność debrzeńskiego Biura pn. ?Poradnictwo obywatelskie kluczem do świadomego i aktywnego społeczeństwa ? Jubileusz 10-lecia Biura Porad Obywatelskich w Debrznie? odbędzie się 21 października 2011 roku o godz. 11.15 w siedzibie Stowarzyszenia ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? przy ul. Ogrodowej 26.

Osoby chcące wziąć udział w konferencji prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 14 października br. pod nr telefonu 59 83 35 750.

Zapraszamy

Program:

11.15 – Rejestracja uczestników konferencji
11.30 – Powitanie gości  i  przedstawienie programu konferencji
11.40 – Poradnictwo obywatelskie w Europie i w Polsce – przesłanki rozwoju idei poradnictwa i standaryzacja usług doradczych ? Ija Ostrowska ?  Prezes Zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie
12.10 – Debrzneńskie Biuro Porad Obywatelskich na przestrzeni 10-letniej działalności ? Agnieszka Theus ? kierownik BPO w Debrznie, Mirosław Burak ?  Burmistrz Miasta
i Gminy Debrzno, Sławomir Jaskulski ? Z-ca Prezesa Stowarzyszenia ?Dorośli ?Dzieciom? w Sępólnie Krajeńskim, Ryszard Włodyka ? Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem,  Jacek Janusz ?  doradca BPO w Debrznie
13.00 – ?Skorzystaj z porady ?  rozwiąż swój problem!? ? prezentacja projektu z zakresu
poradnictwa obywatelskiego ? Anna Kozicka ? koordynatorka projektu, Sebastian Ćwiora ?  prawnik
13.20 – Wręczenie podziękowań
13.30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji ?  Zdzisława Hołubowska ? Prezes Zarządu
14.00 – Poczęstunek

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

10 lat minęło ? zapraszamy na konferencję poświęconą poradnictwu obywatelskiemu
Facebook
Accessibility